คลินิกกุมารเวช >
นพ.ขจร เล็กชื่นสกุล

นพ.ขจร เล็กชื่นสกุล

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.30 – 17.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 09.00-13.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ขจร เล็กชื่นสกุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724