คลินิกอายุรกรรม >
นพ.จักรกฤษณ์ จันทร์รักษ์

นพ.จักรกฤษณ์ จันทร์รักษ์

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจ :

  • วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 08. – 17.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.จักรกฤษณ์ จันทร์รักษ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724