คลินิกโรคหู คอ จมูก >
น.พ.จิรณัทย์ ชัยพุทธานุกูล

น.พ.จิรณัทย์ ชัยพุทธานุกูล

ศึกษาสาขา : โสต ศอ นาสิกวิทยา

ความเชี่ยวชาญ : นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ rhinology and allergy

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย น.พ.จิรณัทย์ ชัยพุทธานุกูล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724