คลินิกโรคหู คอ จมูก >
นพ.จิรณัทย์ ชัยพุทธานุกูล

นพ.จิรณัทย์ ชัยพุทธานุกูล

ความเชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา และโรคภูมิแพ้ rhinology and allergy

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทาง Ent คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  • เฉพาะทางนาสิกวิทยา และโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 10.00 – 16.00 น.
  • วันจันทร์ เวลา 17.00 -20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.จิรณัทย์ ชัยพุทธานุกูล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724