คลินิกทันตกรรม >
ทพ.จรูญพันธ์ อธิกชัย

ทพ.จรูญพันธ์ อธิกชัย

ศึกษาสาขา : ทันตแพทย์

ความเชี่ยวชาญ :  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล(ผ่าฟันคุด)

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2546 ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พ.ศ. 2553 วุฒิบัติแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ตารางออกตรวจ :

  • เสาร์, 09.30 - 16.30 น.

ติดต่อนัดหมาย ทพ.จรูญพันธ์ อธิกชัย ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

พร้อมมอบบริการทางทันตกรรมแบบครบครัน เราให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเป็นองค์รวม

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...