คลินิกทันตกรรม >
ทพ.จรูญพันธ์ อธิกชัย

ทพ.จรูญพันธ์ อธิกชัย

ความเชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์ เฉพาะทางผ่าฝันคุด

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 09.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย ทพ.จรูญพันธ์ อธิกชัย ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724