คลินิกทันตกรรม >
ทพ.จรูญพันธ์ อธิกชัย

ทพ.จรูญพันธ์ อธิกชัย

ศึกษาสาขา : ทันตแพทย์

ความเชี่ยวชาญ :  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล(ผ่าฟันคุด)

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย ทพ.จรูญพันธ์ อธิกชัย ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724