คลินิกอายุรกรรม, คลินิกไตเทียม >
น.พ.ธีระยุทธ หยกอุบล

น.พ.ธีระยุทธ หยกอุบล

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : โรคไต

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย น.พ.ธีระยุทธ หยกอุบล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724