คลินิกทันตกรรม >
ทพญ.ดาริกา สายทวี

ทพญ.ดาริกา สายทวี

ศึกษาสาขา : ทันตแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : โรคเหงือก(ปริทันตวิทยา)

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย ทพญ.ดาริกา สายทวี ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724