คลินิกทันตกรรม >
ทพญ.ดาริกา สายทวี

ทพญ.ดาริกา สายทวี

ความเชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์ เฉพาะทางโรคเหงือก

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย ทพญ.ดาริกา สายทวี ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724