คลินิกสูตินรีเวช >
พญ.ธันยรัศมิ์ ศิริชัยสุทธิกร

พญ.ธันยรัศมิ์ ศิริชัยสุทธิกร

ความเชี่ยวชาญ : สูติ-นรีแพทย์ เฉพาะทางมะเร็งนรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสูตินรีเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อนุสาขามะเร็งนรีเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 17.00 น.
  • วันศุกร์ เวลา 11.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.ธันยรัศมิ์ ศิริชัยสุทธิกร ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-818

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724