คลินิกทันตกรรม >
ทพญ.ดร.จุฑามาศ ดีโพธิ์

ทพญ.ดร.จุฑามาศ ดีโพธิ์

ศึกษาสาขา : ทันตแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะทางรังสีวินิจฉัยใบหน้าและขากรรไกร

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Tokyo Medical And Dental University

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย ทพญ.ดร.จุฑามาศ ดีโพธิ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1707

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724