ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ >
พญ.โชติกา ชูรักษา
พญ.โชติกา ชูรักษา

พญ.โชติกา ชูรักษา

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพุทธชินราช

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.โชติกา ชูรักษา ได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร 055-051-899

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724