ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ >
พญ.โชติกา ชูรักษา
พญ.โชติกา ชูรักษา

พญ.โชติกา ชูรักษา

ศึกษาสาขา : เวชศาสตร์ครอบครัว

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพุทธชินราช

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.โชติกา ชูรักษา ได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร 055-051-899

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724