คลินิกกุมารเวช >
พญ.ชยกมล นิยะสม

พญ.ชยกมล นิยะสม

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : โรคข้อและรูมาติสซั่ม

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2559 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พ.ศ.2561 วุฒิบัติเฉพาะทางกุมารแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พ.ศ.2564 วุฒิบัติกุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม รพ.รามาธิบดี

ตารางออกตรวจ :

  • เวลาออกตรวจ

ติดต่อนัดหมาย พญ.ชยกมล นิยะสม ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724