คลินิกกุมารเวช >
พญ.ชยกมล นิยะสม

พญ.ชยกมล นิยะสม

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะทางโรคข้อและรูมาติสซั่ม

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรกุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.ชยกมล นิยะสม ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724