ศูนย์อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน >
นพ.เชฐพล ตั้งค้าวานิช

นพ.เชฐพล ตั้งค้าวานิช

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพุทธชินราช

ตารางออกตรวจ :

  • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.เชฐพล ตั้งค้าวานิช ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724 ฉุกเฉิน 1724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724