คลินิกจักษุวิทยา >
พญ.ชรัญญา แก้วไกรสร

พญ.ชรัญญา แก้วไกรสร

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2552 แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.นเรศวร
  • พ.ศ.2555 วุฒิบัติจักษุวิทยา รพ.สกลนคร
  • พ.ศ.2562 วุฒิบัตรอนุสาขา กระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ ม.ขอนแก่น

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย พญ.ชรัญญา แก้วไกรสร ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724