คลินิกกุมารเวช >
นพ.ชัยวัฒน์ เหลืองวิเชียรพร

นพ.ชัยวัฒน์ เหลืองวิเชียรพร

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ เฉพาะทางโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 14.00 – 17.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา  14.00 – 17.00 น. (ตรวจสัปดาสุดท้ายของเดือน)

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ชัยวัฒน์ เหลืองวิเชียรพร ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724