คลินิกศัลยกรรมกระดูก >
น.พ.บุรินทร์ สุทธภักติ

น.พ.บุรินทร์ สุทธภักติ

ศึกษาสาขา : ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ : Arthoruplasty and Tumor

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2549 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม. นเรศวร
  • พ.ศ.2556 วุฒิบัติเฉพาะทางออโธร์ปิดิก ร.พ.พระมงกุฎ

ตารางออกตรวจ :

  • ศุกร์, 17.30 - 20.30 น.
  • อาทิตย์, 09.00 - 12.00 น.

ติดต่อนัดหมาย น.พ.บุรินทร์ สุทธภักติ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...