คลินิกสูตินรีเวช >
พญ.อรรถยา รัตนแก้ว

พญ.อรรถยา รัตนแก้ว

ความเชี่ยวชาญ : สูติ-นรีแพทย์ เฉพาะทางมะเร็งนรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • Gynecologic Endosergic มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 13.00-19.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 09.00 -1 2.00 น.
หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.อรรถยา รัตนแก้ว ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-818

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724