คลินิกโรคหู คอ จมูก >
นพ.อัฐพล จุลพันธ์

นพ.อัฐพล จุลพันธ์

ความเชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา เฉพาะทางด้านโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรแพทย์เฟลโลว์ สาขาวิชาโรคกล่องเสียง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.อัฐพล จุลพันธ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724