คลินิกศัลยกรรมกระดูก >
น.พ.อาทิตย์ มะโนประเสริฐกุล

น.พ.อาทิตย์ มะโนประเสริฐกุล

ศึกษาสาขา : ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ : Spine

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2546 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล
  • พ.ศ.2553 วุฒิบัติเฉพาะทางศัลยศาสตร์ออโธร์ปิดิก ร.พ.เลิศสิน

ตารางออกตรวจ :

  • เสาร์, 13.00 - 14.00 น.

ติดต่อนัดหมาย น.พ.อาทิตย์ มะโนประเสริฐกุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...