คลินิกกระดูกและข้อ >
นพ.อาทิตย์ มะโนประเสริฐกุล

นพ.อาทิตย์ มะโนประเสริฐกุล

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ อนุสาขากระดูกสันหลัง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์ออโธร์ปิดิก โรงพยาบาลเลิศสิน
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาผ่าตัดกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 13.00 – 14.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.อาทิตย์ มะโนประเสริฐกุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724