คลินิกกุมารเวช >
นพ.อภิชาต จันทรา

นพ.อภิชาต จันทรา

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะโรคหัวใจ

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

  • วันอังคาร เวลา 18.00 – 21.00 น.
  • วันพุธ เวลา 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.อภิชาต จันทรา ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724