คลินิกศัลยกรรมทั่วไป >
นพ.อดิศักดิ์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์

นพ.อดิศักดิ์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์

ศึกษาสาขา : ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช
  • วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ :

  • วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 14.00 น. (ตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.อดิศักดิ์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724