คลินิกหัวใจ >
นพ.ชยกร อุดมจรรยา

นพ.ชยกร อุดมจรรยา

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคหัวใจ เฉพาะทางหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด  แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

  • วันศุกร์ 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ชยกร อุดมจรรยา ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724