คลินิกอายุรกรรม >
นพ.ชยดล นำเอกลาภ

นพ.ชยดล นำเอกลาภ

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคระบบการหายใจ

ประวัติการศึกษา :

  •  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิรราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.ชยดล นำเอกลาภ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724