คลินิกอายุรกรรม >
นพ.เจริญรัตน์ ชัยเจริญธนพร

นพ.เจริญรัตน์ ชัยเจริญธนพร

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลสระบุรี
  • เฉพาะทางประสาทวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 13.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.เจริญรัตน์ ชัยเจริญธนพร ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724