คลินิกอายุรกรรม >
นพ.บดินทร์ บุตรธรรม

นพ.บดินทร์ บุตรธรรม

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ประวัติการศึกษา :

  •  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลรามาธิบดี
  • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00  น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.บดินทร์ บุตรธรรม ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724