คลินิกอายุรกรรม >
นพ.อธิโชค พิทักษ์กิตติพร

นพ.อธิโชค พิทักษ์กิตติพร

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • ออกตรวจเดือนละครั้ง เดือน ส.ค. ออกตรวจวันจันทร์ที่ 14 ส.ค. 2566 เวลา 09.00 -10.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.อธิโชค พิทักษ์กิตติพร ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724