คลินิกอายุรกรรม >
พญ.ภาวิตา จงสุขศิริ

พญ.ภาวิตา จงสุขศิริ

ความเชี่ยวชาญ : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันพุธ เวลา 17.00-20.00 น.
  • วันอาทิตย์  เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.ภาวิตา จงสุขศิริ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724