คลินิกอายุรกรรม >
พญ.นิธินา ยี่สิบแสน

พญ.นิธินา ยี่สิบแสน

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคผิวหนัง

ประวัติการศึกษา :

  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรสาขาตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ เวลา 18.00 – 20.30 น.
  • วันพุธ เวลา 17.30 – 20.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.นิธินา ยี่สิบแสน ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724