คลินิกหัวใจ >
นพ.ชาญวัฒน์ ปิตินันท์

นพ.ชาญวัฒน์ ปิตินันท์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางหัวใจ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • วันพุธ 17.00 -20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.ชาญวัฒน์ ปิตินันท์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร 055-051-724 ต่อ 2204

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724