ศูนย์รังสีวิทยา (x-ray)

ให้บริการตรวจทางรังสี คลื่นเสียงความถี่สูงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีโปรแกรมการตรวจที่หลากหลาย เช่น การตรวจทั้งร่างกาย การตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจ การตรวจไต /ปอด/ต่อมไทรอยด์/ตับ/กระเพาะอาหารและลำไส้ เป็นต้น ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยรังสีแพทย์และทีมนักรังสีเทคนิคซึ่งรายงานผลโดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง  โดยใช้ระบบเชื่อมต่อการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ด้วยระบบดิจิตอล PACS

เครื่องมือทางการแพทย์

  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan 128 – Slice  Multi Detector  )
  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดหัวใจ (Coronary CT Angiography)
  • เครื่องเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ( Magnetic  Reasonance  Image  1.5 Tesla )
  • เครื่องอัลตราซาวน์(Ultrasound )
  • เครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammography )
  • เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป(X-ray general)
  • เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่(X-ray portable)

เปิดให้บริการ
จันทร์ – อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อเรา

ศุนย์imagine Center ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
โทร 055-212222 ต่อ 2131  หรือ 081-250-5234

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...

ทีมแพทย์เฉพาะทาง