คลินิกกุมารเวช (Child Clinic)

คลินิกกุมารเวช (Child Clinic)

ให้บริการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพแก่ ทารก เด็กเล็ก และเยาวชน อย่างครบวงจร โดยกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กทุกสาขา ซึ่งสถานที่บริการมีการแยกบริเวณพื้นที่รอคอย ห้องตรวจ จุดรับยา และจุดชำระเงิน สำหรับเด็กสุขภาพดีที่มารับวัคซีน แยกออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีคลินิกพัฒนาการเด็ก ที่บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการศักยภาพด้านต่าง ๆ ของเด็ก

คลินิกเด็กป่วย (Sick Baby Clinic)

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางสำหรับเด็ก

 คลินิกเด็กสุขภาพดี (Well Baby Clinic)

ให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน และบริการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการศักยภาพด้านต่าง ๆของเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Kids Dental Clinic)

ให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน สำหรับเด็ก

 กุมารแพทย์เฉพาะทาง

 • กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารศัลยศาสตร์
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคประสาทและสมอง
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางเด็ก

 

เปิดบริการ และ มีกุมารแพทย์ออกตรวจ ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อเรา

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

สายด่วนลูกรัก โทร 093-129-9926

หรือ โทร 0-5521-2222

คลินิกเด็กสุขภาพดี (Well Baby Clinic) ต่อ 2340 , 2341

คลินิกเด็กป่วย (Sick Baby Clinic) ต่อ 2337

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Kids Dental Clinic) ต่อ 2321

[email protected] :  @Bplbabycare

ข้อมูลที่คุณอาจจะสนใจ

ทีมแพทย์เฉพาะทาง

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...