โปรโมชั่น ผ่าตัดข้อเข่า

โปรโมชั่น ผ่าตัดข้อเข่า

รายละเอียดโปรโมชั่น ผ่าตัดข้อเข่า

ราคา : 162,000 บาท

เริ่มตั้งแต่วันที่ : 04/พ.ย./2023

แพคเกจหมดอายุวันที่ : 30/พ.ย./2023

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคานี้เริ่มตั้งแต่ 4-30 พฤศจิกายน 2566 (ใช้สิทธิ์ได้ถึง 30 มิถุนายน 2567)
2. รับบริการได้ที่แผนกกระดูกและข้อ ชั้น 1
3. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆได้
5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดอื่น ๆ ของแพ็กเกจโปรโมชั่น ผ่าตัดข้อเข่า

ซื้อแพ็กเกจโปรโมชั่น ผ่าตัดข้อเข่า

ชำระเงินได้ตามรายละเอียดนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
เลขบัญชี 426-413-1006
หรือ   SCAN QR CODE ข้างล่างนี้