แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่ง (Day surgery)

แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่ง (Day surgery)

แพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่ง (Day surgery)

รายละเอียดแพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่ง (Day surgery)

ราคา : 11,900 บาท

เริ่มตั้งแต่วันที่ : 01/พ.ค./2022

แพคเกจหมดอายุวันที่ : 31/ก.ค./2022

สิทธิประโยชน์ของแพ็คเกจ

 • ค่าแพทย์ (ค่าแพทย์ผ่าตัด)
 • ค่าห้องผ่าตัด รวมค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด (ตามที่กำหนด)
 • ค่ายากลับบ้าน

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • การเข้ารับบริการโครงการประกันราคานี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการให้เลือด หรือส่วนประกอบของเลือดชนิดต่างๆ ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ผู้ป่วยต้องชำระส่วนอื่นๆตามจริง หักส่วนลด (ถ้ามี)
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัยก่อนผ่าตัด
 • ในกรณีที่ผู้ป่วยพักรักษาพยาบาลเกินระยะพักฟื้นที่กำหนดหรือมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตเกินจากที่กำหนด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง หักส่วนลด(ถ้ามี)
 • หากผู้รับบริการมีโรคแทรกซ้อน โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น การเข้าโครงการจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ และหากแพทย์ให้เข้าโครงการได้ในส่วนของโรคแทรกซ้อน โรคประจำตัว โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นส่วนเกินจ่ายตามจริง หักส่วนลด (ถ้ามี)
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆได้
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกศัลยกรรม โทร. 0-5505-1789

รายละเอียดอื่น ๆ ของแพ็กเกจแพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่ง (Day surgery)

ซื้อแพ็กเกจแพ็กเกจศัลยกรรมตกแต่ง (Day surgery)

ชำระเงินได้ตามรายละเอียดนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
เลขบัญชี 426-413-1006
หรือ   SCAN QR CODE ข้างล่างนี้