ตรวจประเมินภาวะหยุดหายใจ ขณะนอนหลับ
ราคา 6,700 บาท