ค้นหาสาเหตุ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการเป็นภูมิแพ้ในเด็ก

SHOP NOW

การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง 8 จุด

การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง 10 จุด

การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง 12 จุด

การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง 16 จุด

การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง 20 จุด