ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ราคาเริ่มต้นที่ 1,950 บาท

SHOP NOW

Woman 1 - Thin Prep

Woman 2 - Thin Prep + Ultrasound OBG

Woman 3 - Thin Prep + HPV

Woman 4 - Thin Prep + HPV + Ultrasound OBG

Woman 5 - Thin Prep + HPV (ระบุสายพันธุ์)

Woman 6 - Thin Prep + HPV (ระบุสายพันธ์ุ) + Ultrasound OBG