ชุดตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ชาย 2,250 บาท
หญิง 2,750 บาท

ชุดตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ชาย 2,250 บาท

ชุดตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

หญิง 2,750 บาท