มะเร็งปากมดลูก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ราคาเริ่มต้น 6,200 บาท

SHOP NOW

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (Gardasil 2 เข็ม)

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ (Gardasil 3 เข็ม)