โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อคนไทย BDMS CHECK UP

ราคา 990 บาท

”สถานการณ์ไหนๆ คนไทยก็ยิ้มได้”

BDMS ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศ ส่งความห่วงใยและใส่ใจในสุขภาพของคนไทย ผ่านโปรแกรมตรวจสุขภาพ BDMS CHECK UP”

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อแพ็กเกจ BDMS Check Up ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

โดยสามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ช่องทางการจัดจำหน่ายและเงื่อนไขการใช้บริการ :

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพ BDMS CHECK UP 990 บาท มีช่องทางจำหน่ายดังนี้

• ท่านสามารถติดต่อซื้อคูปอง BDMS Check-Up ได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์  โทร. 0-5521-2222 ต่อ 2410    เวลาทำการ วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 07.00 – 16.00 น.

•  ท่านสามารถเลือกซื้อผ่านทาง Facebook fanpage : โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก   คลิกที่นี่

2. รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

3. โทรนัดหมายผ่านทาง Call Center โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

•  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์  โทร. 0-5521-2222 ต่อ 2410 เวลาทำการ วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 07.00 – 16.00 น.

4. สามารถดูผลตรวจสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน BDMS Health Passport

ดาวน์โหลด APP BDMS HEALTH PASSPORT APPLICATION

ระบบ IOS คลิกที่นี่

ระบบ Android คลิกที่นี่

* แพคเกจนี้สําหรับบุคคลทั่วไป / กรุณานัดหมายล่วงหน้า 3 วันก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนด