โปรแกรมตรวจสุขภาพดีประจำปี 2021

SHOP NOW

โปรแกรมตรวจสุขภาพดี HEALTHY FAMILY 2021

SHOP NOW

โปรแกรมเสริมตรวจสุขภาพเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจเวชศาสตร์ชะลอวัย

โปรแกรมตรวจหัวใจ

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

Echocardiogram

ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย

Exercise stress test

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งต่างๆ

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม

Digital Mammogram

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

Women 1 - Thin Prep

Women 3 - Thin Prep + HPV

Women 5 - Thin Prep + HPV

(ระบุสายพันธุ์)

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

และมะเร็งรังไข่

Women 2 - Thin Prep + U/S OBG

Women 4 - Thin Prep + HPV + U/S OBG

Women 6 - Thin Prep + HPV

(ระบุสายพันธุ์) + U/S OBG

ตรวจคัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้

Gastroscopy & Clo – Test

Gastroscopy & IV sedate

Colonoscopy

Gastro & Colonoscopy

แพ็คแกจวัคซีน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ + ปอดอักเสบ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ + ปอดอักเสบ

+ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก

วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 3 เข็ม

วัคซีนตับอักเสบบี 3 เข็ม

วัคซีนตับอักเสบเอ + บี 3 เข็ม

วัคซีนอีสุกอีใส 2 เข็ม

วัคซีนไข้เลือดออก 3 เข็ม

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์

(Gardasil 2 เข็ม)

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์

(Gardasil 3 เข็ม)