ฉลองครบรอบ 6 ปี

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

รับส่วนลด 20 % ทุกห้อง

สำหรับค่าห้องเด็กอายุตั้งแต่ 0-6 ปี เท่านั้น

เพียงแสดงภาพนี้ ณ จุดชำระเงิน