คำแนะนำการตรวจสุขภาพ
1. ควรงดอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง (ดื่มนํ้าเปล่าได้)
2. กรณีมีอัลตร้าซาวน์หน้าท้อง ควรงดอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
3. การตรวจ Hb typing,Rubellar,Pap test ผลการตรวจจะออกอีกประมาณ 1 สัปดาห์
4. เพื่อความสะดวกรวดเร็วสำหรับท่าน โปรดทำการนัดหมายก่อนรับการตรวจอย่างน้อย 1 วัน