Blogs

ข่าวสารโรงพยาบาล

ข่าวสารโรงพยาบาล

งานสัมมนาสานสัมพันธ์ประกันชีวิต.กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.60 ที่ผ่านมา รพ.กรุงเทพพิษณุโลกจัดงานสัมมนา”สานสัมพันธ์ประกันชีวิต” ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทยืองอาจ เลิศขจรสิน เป็นประธานในการกล่าวเปืดงานและร่วมพูดคุย ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัย ให้กับตัวแทนประกันชีวิต นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ข้อและกระดูก จากนายแพทย์สรรพ์ สอนปาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

Leave a Comment

หมวดหมู่