Blogs

งานสัมมนา”สานสัมพันธ์ประกันชีวิต”จังหวัดเพชรบูรณ์ 23 มี.ค.61

งานสัมมนา”สานสัมพันธ์ประกันชีวิต”จังหวัดเพชรบูรณ์ 23 มี.ค.61

 

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกจัดงานสัมมนา”สานสัมพันธ์ประกันชีวิต”จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายแพทย์องอาจ เลิศขจรสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกกล่าวเปิดงาน และตอบข้อซักถามและพบผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของหนุ่มสาว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Leave a Comment

หมวดหมู่