บอกถึงโรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก เป็นโรงพยาบาลเอกชนทุติยภูมิ ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพลำดับที่ 31 ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)  ขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง ย่านห้าแยกโคกมะตูม จังหวัดพิษณุโลก เรามุ่งมั่นพัฒนาไปสู่โรงพยาบาลตติยภูมิที่เป็นเลิศในอนาคต และมุ่งมั่นให้บริการการรักษาพยาบาลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา เครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล เพื่อยกระดับการให้บริการทางการแพทย์กับชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล

ภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพ จะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิที่เป็นเลิศ” เรามุ่งเน้นความเป็นเลิศทั้งด้านการรักษาพยาบาล และด้านบริการ โดยคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นส่วนใหญ่

การบริการด้านการรักษา

เราให้บริการดูแลสุขภาพอย่างองค์รวมทั้งด้านการรักษาโรค การฟื้นฟู การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพอย่างบูรณาการดังนี้

– คลินิกศัลยกรรม/คลินิกกระดูกและข้อ
– คลินิกกุมารเวช
– คลินิกอายุรกรรม
– คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
– คลินิกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
– คลินิกสูตินรีแพทย์
– คลินิกวิสัญญีแพทย์
– คลินิกทันตกรรม

– คลินิกรังสี (X-Ray)
– คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
– คลินิกจักษุวิทยา
– คลินิกโรคไตและโรคไตเทียม
– คลินิกหู คอ จมูก
– คลินิกจิตเวช
– ศูนย์สุขภาพ

เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และการบริการในอนาคตของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก มุ่งเน้นการบริการที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพในระดับสากลพัฒนาการดูแลผู้ป่วยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยตามหลักปรัชยาของโรงพยาบาลที่ว่า “ณ สถานที่แห่งนี้ คือสถานที่ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และคุณธรรมมาบรรจบกัน”

นายแพทย์องอาจ  เลิศขจรสิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก