คลินิกไตเทียม

ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกาย ทำหน้าที่เสมือนเครื่องกรองน้ำ ที่ทำหน้าที่กรองของเสีย สารพิษ และสารแปลกปลอมออกจากร่างกาย นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของสารน้ำ เกลือแร่ ความเป็นกรดเป็นด่างในเลือด รวมทั้งมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนบางชนิด

ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและไตวายเฉียบพลัน

โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตประจำศูนย์มีทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญด้านการฟอกเลือดภายใต้การควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนดของสมาคมโรคไตและได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากคณะอนุกรรมกาตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)

การบริการ
• การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
• การฟอกเลือด เปลี่ยนพลาสมาสำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันหรือผู้ป่วยหนักใน ICU
• นักท่องเที่ยวที่ต้องการฟอกเลือดเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล
• ใส่สายสำหรับฟอกเลือด

เครื่องมือทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวก

• เครื่องฟอกเลือด Fresenius รุ่น 4008s จากประเทศเยอรมัน
• มีระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือด Reverse Osmosis (RO) ที่ได้มาตรฐานของThe Association of Advancement of Medical Instrumentation ( AAMI )และตามข้อกำหนดของสมาคมโรคไต
• ระบบควบคุมการติดเชื้อและการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ
• เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องกรณีไฟฟ้าดับ
• เตียงผู้ป่วยฟอกเลือด 11 เตียงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน

เวลาทำการ

วันจันทร์ , วันพุธ , วันศุกร์ , วันอาทิตย์  เวลา 06.00 – 20.00 น.
วันอังคาร , วันพฤหัสบดี , วันเสาร์  เวลา  06.00 – 16.00 น.
(ฉุกเฉินตลอดเวลา  24  ชั่วโมง) และ (กรณีนัดหมายสำหรับเวลาตรวจนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น)

 

ติดต่อเรา

โทร   0-5521-0750, 0-5521-2222 ต่อ 2425
คลินิกไตเทียมและโรคไตเทียม ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...

ทีมแพทย์เฉพาะทาง