คลินิกหัวใจ

แผนกคลินิกโรคหัวใจหรือheart clinic โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ตั้งอยู่้ชั่น 2 ของโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

เปิดบริการรับตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจ และรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจทุกประเภท  มีแพทย์เชี่ยวชาญทางด้าน

อายุรกรรมโรคหัวใจทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

– นพ.พจน์ เจียรณ์มงคล   อายุรแพทย์โรคหัวใจ  ประจำอยู่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
– พญ.ไพลิน พาสพิษณุ   อายุรแพทย์โรคหัวใจ   ประจำอยู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
– นพ.กฤตพร พุ่มจันทน์   อายุรแพทย์โรคหัวใจ   ประจำอยู่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
– นพ.ศรัณยู สุทธิพงศ์เกียรติ์   อายุรแพทย์โรคหัวใจ   ประจำอยู่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
– นพ.พงษ์พันธ์ จิตต์ธรรม   อายุรแพทย์โรคหัวใจ   ประจำอยู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
– นพ.เอกวิทย์ หาญกิติพงศ์ไพศาล   อายุรแพทย์โรคหัวใจ   ประจำอยู่โรงพยาบาลค่ายนเรศวรมหาราช

เวลาเปิดให้บริการดังนี้

วันเสาร์ – อาทิตย์ 09.00-20.00 น. (ไม่แน่นอน ควรโทรมาสอบถามเวลาก่อน)
วันจันทร์ – ศุกร์ 12.00-20.00 น. (ไม่แน่นอน ควรโทรมาสอบถามเวลาก่อน)

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...

ทีมแพทย์เฉพาะทาง

จากใจผู้ใช้บริการ

แพ็คเกจและโปรโมชั่น