โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

138 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร  :  0-5521-2222
ฉุกเฉิน  :  0-5521-1724
แฟกซ์  :  0-5530-3703
E-mail  :  [email protected]

แนะนำติชม