คลินิกระบบทางเดินอาหาร และตับ >
น.พ.สุขุม ส่งเสริม

น.พ.สุขุม ส่งเสริม

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ทางเดินอาหาร

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต จากรพ.พระมงกุฎเกล้า
  • พ.ศ.2555 วุฒิบัติอายุรศาสตร์ รพ.พระมงกุฏเกล้า
  • พ.ศ.2564 วุฒิบัติอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร รพ.พระมงกุฏเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • ศุกร์, 17.00 - 20.00 น.
  • เสาร์, 14.00 - 20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)

ติดต่อนัดหมาย น.พ.สุขุม ส่งเสริม ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...