คลินิกทางเดินปัสสาวะ >
น.พ.ลาภชัย เศรษฐะทัตต์

น.พ.ลาภชัย เศรษฐะทัตต์

ศึกษาสาขา : ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ยูโรวิทยา

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2546 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎ
  • พ.ศ. 2552 วุฒิบัติเฉพาะทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ร.พ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • จันทร์ พุธ, 17.30 - 20.30 น.

ติดต่อนัดหมาย น.พ.ลาภชัย เศรษฐะทัตต์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

ไตทำหน้าที่กรองของเสียเป็นปัสสาวะและนำออกทางท่อไตสู่กระเพาะปัสสาวะและขับออกทางท่อปัสสาวะ ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาที่พบบ่อยทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก โดยรวมพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...