คลินิกสูตินรีเวช >
พญ.กัญจน์พรรณ สุคนธ์พันธุ์

พญ.กัญจน์พรรณ สุคนธ์พันธุ์

ศึกษาสาขา : สูติ-นรีแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.กัญจน์พรรณ สุคนธ์พันธุ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-818

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724