Blogs

แพทย์หญิงหญิง สุพัฒนวงศ์

แพทย์หญิงหญิง  สุพัฒนวงศ์

จักษุวิทยา

  • พ.ศ.2543 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
  • พ.ศ.2549 วุฒิบัติ Uphtholmologist รพ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ.2550 วุฒิบัติ Glaucoma  รพ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต  :  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
วุฒิบัติ  :  สาขาจักษุวิทยา Uphtholmologist รพ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัติ  :  อนุสาขา Glaucoma  รพ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

สอบถามเพิ่มเติม และนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่ 0-5521-2222 ต่อ 2409

หมวดหมู่